Vi tildeler foreninger 80.000 kr. i støtte til afholdelse af julehygge-arrangementer.
Max 4.000 pr. forening til indkøb af forplejning.

JULE-STØTTEPULJE 2022

Kære lokale foreninger i Ry, Gl. Rye, Virklund, Kolt-Hasselager, Sejs-Svejbæk. 

Det er en streng tid for mange. Derfor har vi i Brugsforeningen TRYG valgt at etablere en JULESTØTTEPULJE (2022) til glæde og gavn for lokale foreninger o.l., som lider under den aktuelle, økonomiske krise. Med denne håndsrækning håber vi, at idrætsforeninger, ungdomsklubber, frivillige sammenslutninger og lignende stadig kan få lov at mærke den julehygge, der plejer at være råd til. Puljen består af 80.000 kr., og hver forening kan søge om op til 4.000 kr. til forplejning. Får du tilsagn om bevilling, kan du handle for det bevilligede beløb i din lokale Brugsforening TRYG butik. 

Sådan ansøger du:

Send en mail til lena@brugsforeningentryg.dk med en beskrivelse af din forening, antal medlemmer, jeres behov og jeres arrangement.

Ansøgningen skal være os i hænde senest 1. december, og arrangementet skal være afholdt inden årets udgang. 

Hvad hvis vores arrangement koster mere, end hvad vi er bevilget?

Ønsker I at holde et større julehyggearrangement, kan I blot betragte det bevilligede beløb som et supplement. 

Brugsforeningen Tryg

Søger du støtte til et projekt?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Endelig et nyhedsbrev, der er lokalt og relevant for dig. Få nyheder omkring begivenheder og tiltag i dit lokalområde - direkte i din indbakke.