Klostervej, Ry

TRYG Ry Ejendomme

Det er en naturlig del af brugsforeningers arbejde at bidrage til byudvikling. Historisk har en andelsbevægelse ikke kun haft fokus på at drive forretninger, fokus ligger også på at udvikle det omkringliggende lokalsamfund.

På generalforsamlingen i 2018 stemte medlemmerne af Brugsforeningen TRYG for en udvidelse af formålsparagraffen, så Brugsforeningen Tryg blandt andet kan bidrage til byudvikling og indgå i boligprojekter. Det blev stemt igennem med 94% af stemmerne.

I forbindelse med etableringen af Tryg Ry Ejendomme er der oprettet en ny pulje i Ry. 10% af overskuddet fra Tryg Ry Ejendomme bruges nu på lokal forskønnelse af byrummet. Puljen kan søges første gang i 2022.

Læs mere om Ry By Pulje

De ejendomme som Brugsforeningen Tryg ejer i Ry fordeler sig i tre klynger: Midtbyen, Kildebjerg og Ry Øst. Se overblikket herunder.

Midtbyen
 • Enghavevej 6 Ry 2010 (P-plads)
 • Ry Bytorv Ry 2019 (2 byggeparceller)
 • Randersvej 25 Ry 2017 (OK tank, butik og boliglejemål)
 • Klostervej 6 Ry 1971 (Den gamle Brugs)
Kildebjerg
 • Kildebjerg Ry 2016 (3 erhvervsgrunde – med mulighed for ca. 50 % bolig)
Ry Øst
 • Brunhøjvej 3 Ry 2013 (Ry iværksætterhus)
 • Brunhøjvej 5 Ry 2020 (flere erhvervslejemål)
 • Industrivej 7 Ry 2009 (flere erhvervslejemål)
 • Industrivej 9 Ry 2009 (flere erhvervslejemål)

TRYG Ry ejendomme har udviklet nedenstående retningslinjer for bestyreksen arbejde med udvikling af de tre klynger skal udvikles. Retningslinjerne er fremlagt for medlemmerne på et dialogmøde i august 2020 – medlemmerne udviste stor opbakning omkring retningslinjerne:

Midtbyen
 • Boligejendomme i midtbyen bør opføres med respekt for og i harmoni med det oprindelige og dominerende udtryk i byen
 • Der bør opføres: leje-, ejer- og andelsboliger
Kildebjerg
 • Bolig- og erhvervsejendomme kan opføres i et mere moderne udtryk
 • Der bør opføres: leje-, ejer- og andelsboliger
Ry Øst
 • Et samlet område for dagligvarer (3 aktører) – og udvalgsbutikker
 • Benzin og vaskehal
NYHEDER

Nyheder fra Brugsforeningen TRYG