Støtte til Ry, Kolt, Virklund, Sejs-Svejbæk og Gl. Rye

Læs venligst nedenstående specifikationer grundigt igennem, før I ansøger.

Puljerne har til formål at støtte brede initiativer med almen interesse og gerne et bæredygtigt fokus, som øger livskvaliteten for borgere i Ry, Gl. Rye, Kolt, Virklund, Sejs-Svejbæk og opland. Puljerne er stiftet af Brugsforeningen TRYG.

Hvem kan ansøge om støtte fra puljen? Foreninger, frivillige organisationer og lokale ildsjæle i Ry, Gl. Rye, Kolt, Sejs-Svejbæk, Virklund og opland kan ansøge om økonomisk støtte. Som udgangspunkt støtter vores puljer ikke de enkelte grundejerforeninger.

Hvordan ansøger man om støtte fra puljen? Udfyld formularen på sitet – klik her.

Hvordan bedømmes ansøgningen? Når udvalget bedømmer de indkomne ansøgninger, lægges der særligt vægt på følgende:

  • At behovet for støtte kan begrundes – herunder hvordan og for hvilke borgere livskvaliteten øges.
  • At projektet er af bæredygtig karakter.
  • Der vedlægges dokumentation for, hvordan støtten tænkes anvendt (budget/regnskab).
  • At det italesættes og sandsynliggøres, hvilken modydelse Brugsforeningen TRYG får for den tildelte støtte. Herunder reklameplads eller lignende, som kan knyttes til det initiativ, der støttes. Brugsforeningens støttelogo skal anvendes. Logoet kan downloades nederst på forsiden af dette site. Tænk gerne i, om Brugsforeningen TRYG kan få en anden modydelse end blot fremvisning af logo.

Hvornår kan vi ansøge? Et udvalg under bestyrelsen eller det lokale butiksråd tager stilling til de indkomne ansøgninger én gang hvert kvartal: Ultimo marts, – juni, – september, – december. På møderne behandles ansøgninger, der er modtaget i kvartalet senest hhv. d. 15. marts, 15. juni, 15. september, 15. december.

Ansøgninger, som ikke imødekommes i et kvartal, overføres ikke til næste kvartal, og der kan kun søges om støtte til samme eller nært beslægtede projekter en gang om året.

Hvordan får vi svar på vores ansøgning? I modtager svar på jeres ansøgning pr. mail, som udgangspunkt senest den sidste hverdag i det pågældende kvartal.

Hvad skal vi, som modtagere af støtten, gøre til gengæld? For at være berettiget til støtte, er det et krav, at I fremsender en beskrivelse af, hvordan pengene er blevet brugt. Vi aftaler sammen, at vores videograf kommer ud for at filme og tage billeder af det formål, der har modtaget støtten. Vi ser også meget gerne, at I tilmed fremsender en kort video-hilsen fra jer, som vi kan bruge på vores sociale medier. Billede-/videomateriale fremsendes til lena@brugsforeningentryg.dk.

Hvad er et bæredygtigt projekt? Der er ikke defineret et specifikt krav, som skal opfyldes, for at vi godkender dit projekt som værende bæredygtigt. Et projekt kan være bæredygtigt på flere forskellige måder.

Eksempel 1
Projekter/initiativer som i sig selv har et bæredygtigt afsæt, eksempelvis etablering af en æblelund, beplantning af forskellige art, værktøj til en Repair Café, som på frivillig basis upcycler produkter eller forlænger deres levetid ved at reparere dem.

Eksempel 2
Fysiske og ”blivende” ting, som umiddelbart ikke er bæredygtige, men hvor I med et skærpet fokus kan give det et bæredygtigt touch. Ofte har vi støttet frivillige foreninger med spillertrøjer, udstyr eller opbevaring til udstyr. Her kan I med fordel sætte fokus på bæredygtighed ved eksempelvis at kigge på, om leverandøren har styr på sine certificeringer, hvordan produktionen foregår, og om det er muligt at reparere udstyr i stedet for at kassere eller måske blot købe brugt?

Ovenstående er naturligvis kun eksempler.

Hvad støttes ikke? Der ydes ikke støtte til ekskursioner og rejser samt til foreninger uden for Ry, Gl. Rye, Kolt, Sejs-Svejbæk, Virklund og opland. Vi støtter ikke til administration, løn og deslige. Desuden støttes offentlige instanser som udgangspunkt ikke.

Udbetaling af støtte: Udbetalingen af tildelt støtte sker, når ovenstående betingelser er overholdt. Vi modtager helst en faktura fra leverandøren. Mere herom i den mail I modtager, såfremt I får tildelt støtte.