Støtte til Ry, Kolt og Virklund

Læs venligst nedenstående specifikationer grundigt igennem, før I ansøger.

Puljerne har til formål at støtte brede initiativer med almen interesse, som øger livskvaliteten for borgere i Ry, Kolt, Virklund og opland. Puljerne er stiftet af Brugsforeningen TRYG.

Hvem kan ansøge om støtte fra puljen? Foreninger, frivillige organisationer og lokale ildsjæle i Ry, Kolt, Virklund og opland kan ansøge om økonomisk støtte. Som udgangspunkt støtter vores puljer ikke de enkelte grundejerforeninger.

Hvordan ansøger man om støtte fra puljen? Udfyld formularen på sitet – klik her. Såfremt I bliver tildelt økonomisk støtte, er det en betingelse, at I fremsender billede- eller videodokumentation fra projektet, senest ved projektets afslutning. Billede-/videodokumentation benyttes til vores hjemmeside og øvrige kanaler for at skabe synlighed og kendskab til de projekter, der tildeles støtte. Billede-/videodokumentation skal sendes til lena@brugsforeningentryg.dk.

Hvordan bedømmes ansøgningen? Når Brugsforeningen bedømmer de indkomne ansøgninger, lægges der særligt vægt på følgende:

  • At behovet for støtte kan begrundes – herunder hvordan og for hvilke borgere livskvaliteten øges.
  • Der vedlægges dokumentation for, hvordan støtten tænkes anvendt (budget/regnskab).
  • At det dokumenteres og sandsynliggøres, hvilken modydelse Brugsforeningen TRYG får for den tildelte støtte. Herunder reklameplads eller lignende, som kan knyttes til det initiativ, der støttes. Brugsforeningens støttelogo skal anvendes. Logoet kan downloades nederst på forsiden af dette site.

Hvornår kan vi ansøge? Afhængigt af ansøgningens størrelse og hvilken pulje ansøgningen falder ind under, vil bestyrelsen, et udvalg under bestyrelsen eller det lokale butiksråd tage stilling til de indkomne ansøgninger én gang hvert kvartal: Ultimo marts, – juni, – september, – december. På møderne behandles ansøgninger, der er modtaget i kvartalet senest hhv. d. 15. marts, 15. juni, 15. september, 15. december.

Ansøgninger, som ikke imødekommes i et kvartal, overføres ikke til næste kvartal, og der kan kun søges om støtte til samme eller nært beslægtede projekter en gang om året.

Hvordan får vi svar på vores ansøgning? I modtager svar på jeres ansøgning pr. mail senest den sidste hverdag i det pågældende kvartal.

Hvad skal vi, som modtagere af støtten, gøre til gengæld? For at være berettiget til støtte, er det et krav, at I fremsender en beskrivelse af, hvordan pengene er blevet brugt samt billeder fra projektet. Vi ser meget gerne, at I tilmed fremsender en kort video-hilsen fra jer, hvor I beskriver projektet. Dette er dog ikke et krav. Billed-/videomateriale fremsendes til lena@brugsforeningentryg.dk.

Hvad støttes ikke? Der ydes ikke støtte til ekskursioner og rejser samt til foreninger uden for Ry, Kolt, Virklund og opland.

Udbetaling af støtte: Udbetalingen af tildelt støtte sker, når ovenstående betingelser er overholdt.

 

OBS! Husk, at hvis dit projekt er af større karakter, og du ansøger om +100.000 kr., skal du ansøge i “Ry Anlægspulje”.