Ry Hallerne, Ry

Søg støtte

Ansøg om støtte

Som forening eller frivillig organisation, kan du søge om støtte til lokale projekter i Ry, Kolt, Virklund, Sejs-Svejbæk og Gl. Rye. Benyt nedenstående formular. Vi vægter højt, at projektet er bæredygtigt, unikt og ikke mindst til glæde og gavn for borgerne i lokalområdet.

Vi anbefaler, at du læser om Brugsforeningens indsatsområder og tidligere projekter, samt læser vejledningen grundigt, inden du sender din ansøgning.

Få vejledning til ansøgningsprocessen her.

Se vejledning

  Hvilket lokalområde søges der støtte til?

  Foreningens/organisationens navn

  Projektets navn

  I hvilken by gennemføres aktiviteten?

  For hvilke borgere øges livskvaliteten?

  Beskrivelse af projekt

  Hvordan bidrager projektet til FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling?

  Noter gerne, hvilke(t) af de 17 verdensmål, I mener, projektet er med til at indfri.
  Se evt. hvilke verdensmål, vi har sat fokus på, her.

  Forventet projektstart?

  Forventet projektslut?

  Beløb der søges (inkl. moms)

  Beløb udbetales inkl. moms. Dvs., hvis du ikke er moms registreret, udbetales der 25% mindre end det bevilligede beløb. Sæt kryds her, hvis du ikke er momsregistreret

  Upload dokumentation for, hvordan støtten tænkes anvendt (budget/regnskab).

  Hvilken modydelse får Brugsforeningen TRYG for den tildelte støtte?

  OBS! Støttelogo kan downloades nederst på forsiden af dette site.)

  Hvilke muligheder for fremtidigt samarbejde med Brugsforeningen ser du/I?

  Navn

  Adresse


  Ved modtagelse af økonomisk støtte fra Brugsforeningen TRYG,
  forpligtiger jeg mig til at fremsende både billeder og kort video af projektet,
  senest ved projektets afslutning.

  Jeg er indforstået med dette

  Jeg fremsender billeder og video fra projektet senest d.

  Dags dato:


  Hvis du oplever problemer med at indsende formularen,
  kan du rette henvendelse til lena@brugsforeningentryg.dk

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev

  Endelig et nyhedsbrev, der er lokalt og relevant for dig. Få nyheder omkring begivenheder og tiltag i dit lokalområde - direkte i din indbakke.