FNs 17 verdensmål

Værdiskabende indsatser

FN har opsat 17 verdensmål, som skal sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og miljø. Hos Brugsforeningen TRYG har vi valgt at sætte fokus på fem af disse mål. Dem bruger vi til at guide vores initiativer, som skal fremme den sociale, økonomiske og miljømæssige udvikling. Vi ved, at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

Her på siden kan du læse alt om, hvad COOP og Brugsforeningen TRYG gør.
Brugsforeningen TRYG har valgt at fokusere på nedenstående fem verdensmål.

Sundhed og trivsel

Sundhed og trivsel for alle – unge såvel som ældre.

Vi forsøger at fremme sundhed og trivsel blandt borgere og medlemmer. Mange events, lige fra Nytårsløbet til Ry Outdoor Festival og Superbrugsen Cup i Kolt, støtter vi op om. Multibanen i Kolt, som cup’et afholdes på, har vi sponseret, ligesom vi hvert år støtter Golfklubben i Ry med et fast beløb. Hver onsdag sætter vi ekstra fokus på sundheden ved at give 20% rabat på økologisk frugt og grønt. Vores bidrag til udvidelsen af Ry Hallerne har skabt muligheder for moderne idræt.

Støtte til KH-IF

Støtte til Ry Hallerne

Sundhed og trivsel

COOP gør det nemmere for kunderne at leve sundt. De har et nøje udvalgt sortiment, gør en stor sundhedsindsats over for især børn, og viser sunde tips og tricks på meget af deres emballage.
De arbejder med en helt ekstraordinær mærkningsordning af kød, ”De 4 hjerter”. Kun hvis produktet er markant bedre end hvad dansk lovgivning tilsiger, kan landmanden opnå denne berettigelse. Der er helt skarpe krav til, hvordan ”det ekstra gode liv” hos dyrene vurderes.
COOP vil fordoble salget af økologi over de næste 5 år. De arbejder for, at pesticidrester i deres friske frugt og grønt skal holde sig under 50% af gældende grænseværdier – og de er næsten i mål.
COOP Skolekontrakten, et lille undervisningsforslag i COOP, udgiver undervisningsmaterialer målrettet grundskolen, med fokus på sundhed, forbrug, miljø, klima og etisk handel. Formålet er at skærpe børn og unges bevidsthed omkring, hvordan deres forbrugsvalg har konsekvenser for dem selv og deres omgivelser.

Bæredygtig energi

Bæredygtighed for øje.

Vi har i vores butikker udskiftet al lys med LED pærer. Det har været en stor, men afgørende indsats for at bringe vores energiforbrug ned. Desuden har vi sikret, at alle frysediskene og frostboksene er monteret med låg, således at vi også her sparer på energien. I skrivende stund, arbejder vi på at sende overskudsvarme op til varmeværket i Ry. El-delebilen, som holder parkeret i Ry centrum, har vi bidraget til med 50.000 kr.

Bæredygtig energi

COOP har opnået Danmarks største energicertificering (ISO 50001). De har en klar ambition om, at de vil transportere fødevarer så bæredygtigt som muligt. Derfor indførte de i 2017 et nyt ruteplanlægningssytem for varetransport til butikkerne. COOP vil spare 20% på energien i 2020. Det skal ske ved at skifte 100 olie- og gasfyr ud med energirigtige varmepumper, etablere 30 solcelleanlæg, efterisolere i over 600 rum, og skifte over 200.000 rør og spots ud til LED belysning.

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi uddanner, lærer fra os og tager ansvar.

Hvert år er der ca. 100 unge mennesker, som har deres første job hos os. Vi giver dem en hånd ind på arbejdsmarkedet, arrangerer skolepraktik, sørger for at personalet kan uddanne sig og sender dem på kursus, som ønsker at udvikle sig. Hos os kan man blive hele livet! Vi har flere medarbejdere, langt over pensionsalderen, som fortsat arbejder hos os.

Anstændige jobs og økonomisk vækst

COOP samarbejder lokalt med kommuner om at tilbyde praktikpladser og ansættelser med løntilskud for derved at hjælpe folk ind på arbejdsmarkedet. De har en målsætning om, at min. 25% af de ansatte med løntilskud kommer i job bagefter – enten hos Coop eller et andet sted.
I forlængelse heraf går COOP ind i konceptet ”klar til start”, der tilbyder mennesker med autisme et praktikforløb med mulighed for efterfølgende ansættelse.

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi støtter de (bære)dygtige, lokale kræfter.

Vi prioriterer at forhandle bæredygtige varer, gerne fra de lokale leverandører. På den måde støtter vi de lokale kræfer.

Vi værner om lokalsamfundet og tror på, at mange bække små, gør en stor å. Derfor hjælper vi, hvor vi kan: Vi støtter flere, små initiativer som morgenmad til konfirmanderne og den lokale idrætsforening Kolt-Hasselager. I Kolt går vi aktivt ind i arbejdet omkring skolens udvikling, indgår i Kolt fællesråd og meget, meget mere.

Samarbejde med Jeksen Grønthandel

Støtte til Bering Teater

Samarbejde med Alken Købmand

Bæredygtige byer og lokalsamfund

COOP er blevet kåret af brugerne som det mest bæredygtige brand, og har derved siden april 2018 placeret sig som nr. 1 i Sustainable Brand Index.

Klimaindsats

Ved du, hvor lidt vi faktisk smider ud?

Vi gør en stor indsats for at mindske vores klimaaftryk. Hver dag sorterer personalet sirligt al affald, så det komposteres og genanvendes korrekt. Derefter går de i kantinen og spiser frokost – som kan bestå af de sandwich, hvor sidste salgsdato er tæt på. Hver anden uge bliver det frugt og grønt, som er fordærvet, eller som har overskredet sidste salgsdato, afhentet af Jyllands park Zoo, som bruger det til at fodre deres dyr med.

Ligeledes har vi stor fokus på madspild, og vi sørger for at tilbyde kunderne det mad, som nærmer sig sidste salgsdato, til reduceret pris. Vi samarbejder med madspilds app’en Too Good To Go.

Samarbejde med Jyllands Park Zoo

Klimaindsats

COOP har høje ambitioner og har allerede gjort mange indsatser for at nedbringe deres klimabelastning: De har lanceret plante-”bøffen” som alternativ til kød, uddelt 700.000 bæredygtige indkøbsnet ud gratis til medlemmerne, de har sagt farvel til dåser på egne varemærker, påkrævet varedeklarationer på legetøj med kemikalier, øget antallet af sorteringsmuligheder i butikkerne, og de arbejder på at øge genanvendeligheden i al deres affald.
Madspild er et af COOPs hjertesager, hvor de bl.a. donerer overskudsmad til ca. 14.000 husstande i julehelligdagene. De har indført bedre processer til estimering af salg, hvilket har reduceret deres spild. De samarbejder med Too Good To Go app’en, hvor de på én mdr. har mindsket klimaaftrykket med ca. 50 tons CO2. I samarbejde med Forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad udgiver COOP Madspildsmagasinet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Endelig et nyhedsbrev, der er lokalt og relevant for dig. Få nyheder omkring begivenheder og tiltag i dit lokalområde - direkte i din indbakke.