FNs 17 verdensmål

Værdiskabende indsatser

FN har opsat 17 verdensmål, som skal sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og miljø. Hos Brugsforeningen TRYG har vi valgt at sætte fokus på fem af disse mål. Dem bruger vi til at guide vores initiativer, som skal fremme den sociale, økonomiske og miljømæssige udvikling. Vi ved, at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

Her på siden kan du læse alt om, hvad COOP og Brugsforeningen TRYG gør.
Brugsforeningen TRYG har valgt at fokusere på nedenstående fem verdensmål.

Sundhed og trivsel

Sundhed og trivsel for alle – unge såvel som ældre.

Vi forsøger at fremme sundhed og trivsel blandt borgere og medlemmer. Vi støtter så mange sundhedsfremmende events, som vi kan. Her kan nævnes: Nytårsløb, Ry Outdoor Festival, Superbrugsen Cup i Kolt, Virklund skoles efterårsløb i uge 41,  etc.

Gennem vores puljer, støtter vi fire gange om året projekter, der bidrager til sundhed og trivsel. Eksempelvis: Etablering af multibaner i både Kolt og Ry, orienteringsløb, udstyr til idrætsforeninger og klubber – eksempelvis den lokale rideklub og mountainbikeklub, støtte til familiefællesskaber herunder foredragsholdere, en ny kondisti og meget, meget mere.

Vores bidrag til udvidelsen af Ry Hallerne har skabt muligheder for moderne idræt.

Støtte til KH-IF

Støtte til Ry Hallerne

Sundhed og trivsel

COOP gør det nemmere for kunderne at leve sundt. De har et nøje udvalgt sortiment, gør en stor sundhedsindsats over for især børn, og viser sunde tips og tricks på meget af deres emballage.
De arbejder med en helt ekstraordinær mærkningsordning af kød, ”De 4 hjerter”. Kun hvis produktet er markant bedre end hvad dansk lovgivning tilsiger, kan landmanden opnå denne berettigelse. Der er helt skarpe krav til, hvordan ”det ekstra gode liv” hos dyrene vurderes.
COOP vil fordoble salget af økologi over de næste 5 år. De arbejder for, at pesticidrester i deres friske frugt og grønt skal holde sig under 50% af gældende grænseværdier – og de er næsten i mål.
COOP Skolekontrakten, et lille undervisningsforslag i COOP, udgiver undervisningsmaterialer målrettet grundskolen, med fokus på sundhed, forbrug, miljø, klima og etisk handel. Formålet er at skærpe børn og unges bevidsthed omkring, hvordan deres forbrugsvalg har konsekvenser for dem selv og deres omgivelser.

Bæredygtig energi

Bæredygtighed for øje.

Vi har i vores butikker udskiftet al lys med LED pærer. Det har været en stor, men afgørende indsats for at bringe vores energiforbrug ned. Desuden har vi sikret, at hovedparten af vores frysediske og frostbokse er monteret med låg, således at vi også her sparer på energien.

Som noget nyt, har vi fra 2022 dæmpet store dele af Kvicklys lys i butikken til 50%. Udenfor åbningstid slukker vi det helt, ligesom vi er begyndt at slukke det meste af lyset udenfor om natten.

Vi har pr. marts 2022 truffet beslutningen om at investere i en vedvarende og bæredygtig energikilde, nemlig at opsætte solceller på taget af Kvickly Ry. Det skaber en årlig CO2 reduktion på 113.655 kg. Den forventede årlige elproduktion løber op i 241.944 kWh, svarende til strømforbruget hos lidt over 46 husstande. Vi har i forvejen solceller på taget af DagliBrugsen Virklund.

El-delebilen, som holder parkeret i Ry centrum, har vi bidraget til med 50.000 kr. Samtidig har vi købt to supercharger, så vi kan tilbyde byens elbiler opladning på Siimtoften. (Vi venter i skrivende stund på godkendelse fra Elnet).

I skrivende stund, arbejder vi på at sende overskudsvarme op til varmeværket i Ry.

Bæredygtig energi

COOP har opnået Danmarks største energicertificering (ISO 50001). De har en klar ambition om, at de vil transportere fødevarer så bæredygtigt som muligt. Derfor indførte de i 2017 et nyt ruteplanlægningssytem for varetransport til butikkerne. COOP vil spare 20% på energien i 2020. Det skal ske ved at skifte 100 olie- og gasfyr ud med energirigtige varmepumper, etablere 30 solcelleanlæg, efterisolere i over 600 rum, og skifte over 200.000 rør og spots ud til LED belysning.

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi uddanner, lærer fra os og tager ansvar.

Hvert år er der ca. 100 unge mennesker, som har deres første job hos os. Vi giver dem en hånd ind på arbejdsmarkedet, arrangerer skolepraktik, sørger for at personalet kan uddanne sig og sender dem på kursus, som ønsker at udvikle sig. Hos os kan man blive hele livet! Vi har flere medarbejdere, langt over pensionsalderen, som fortsat arbejder hos os. Desuden tilbyder vi seniorer, som ikke er helt klar til at vinke farvel til arbejdsmarkedet, at blive en del af “TRYGs venner”. Det indebærer et fleksibelt og hyggeligt job med tilknytning til en af vores butikker, hvor den primære opgave handler om at give vores kunder en god oplevelse og danmarks bedste service.

Vi har et stærkt samarbejde med Jobcenter Skanderborg, hvilket har resulteret i mange gode historier. Borgere, som er endt uden for arbejdsmarkedet af forskellige årsager, er kommet i jobpraktik hos os. Flere af dem er vendt tilbage til arbejdsmarkedet. Vi har også en lang tradition for at tage “lidt skæve eksistenser” ind, hvilket mange gange har udviklet sig til succeshistorier for både os og den ansatte.

Anstændige jobs og økonomisk vækst

COOP samarbejder lokalt med kommuner om at tilbyde praktikpladser og ansættelser med løntilskud for derved at hjælpe folk ind på arbejdsmarkedet. De har en målsætning om, at min. 25% af de ansatte med løntilskud kommer i job bagefter – enten hos Coop eller et andet sted.
I forlængelse heraf går COOP ind i konceptet ”klar til start”, der tilbyder mennesker med autisme et praktikforløb med mulighed for efterfølgende ansættelse.

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi støtter de (bære)dygtige, lokale kræfter.

Vi prioriterer at forhandle bæredygtige varer, gerne fra de lokale leverandører. På den måde støtter vi de lokale kræfer.

Vi værner om lokalsamfundet og tror på, at mange bække små, gør en stor å. Derfor hjælper vi og bidrager, hvor vi kan: I Kolt støtter vi Bering Amatør teater, der hvert år har to forestillinger til glæde for byens borgere. Vi samarbejder med de lokale spejdere. Vi er de glade sponsorer til mange events og arrangementer, herunder skoleudflugter, sportsarrangementer, morgenmad til konfirmanderne, etc. I Kolt går vi aktivt ind i arbejdet omkring skolens udvikling, indgår i Kolt fællesråd og meget, meget mere.

Med vores puljer støtter vi lokale foreninger, frivillige organisationer og ildsjæle med alt mellem himmel og jord: Bænke til byen, nye legepladser, udstyr til foreningerne, foredragsholdere, arrangementer for børn, projekter med fokus på kunst og musik, landsbyfestival, fællesskaber i bybilledet, de lokale Natteravne og meget mere.

Samarbejde med Jeksen Grønthandel

Støtte til Bering Teater

Samarbejde med Alken Købmand

Bæredygtige byer og lokalsamfund

COOP er blevet kåret af brugerne som det mest bæredygtige brand, og har derved siden april 2018 placeret sig som nr. 1 i Sustainable Brand Index.

Klimaindsats

Ved du, hvor lidt vi faktisk smider ud?

Vi gør en stor indsats for at mindske vores klimaaftryk. Hver dag sorterer personalet sirligt al affald, så det komposteres og genanvendes korrekt. Derefter går de i kantinen og spiser frokost – som altid består af “overskudsmad”.

Pr. 1. august har vi optimeret vores affaldssortering efter strenge krav, hvilket nu betyder sortering i 18 forskellige kategorier.

Hver anden uge bliver det frugt og grønt, som er fordærvet, eller som har overskredet sidste salgsdato, afhentet af Jyllands park Zoo, som bruger det til at fodre deres dyr med.

Ligeledes har vi stor fokus på madspild, og vi sørger for at tilbyde kunderne det mad, som nærmer sig sidste salgsdato, til reduceret pris.

Vi har i 2022 bidraget til “FoodRefurb”, som arbejder med at genanvende al overskudsbrød og lave det om det nye produkter i form af rasp, granola, pasta og meget andet. Vi er åbne over for initiativer og forbedringer, hvorfor vi også har sagt ja til at få besøg af “Madspildsjægerne” gennem PlanMiljø, som bl.a. identificerer de barrierer, der måtte være ift. bekæmpelse af madspild.

Samarbejde med Jyllands Park Zoo

Klimaindsats

COOP har høje ambitioner og har allerede gjort mange indsatser for at nedbringe deres klimabelastning: De har lanceret plante-”bøffen” som alternativ til kød, uddelt 700.000 bæredygtige indkøbsnet ud gratis til medlemmerne, de har sagt farvel til dåser på egne varemærker, påkrævet varedeklarationer på legetøj med kemikalier, øget antallet af sorteringsmuligheder i butikkerne, og de arbejder på at øge genanvendeligheden i al deres affald.
Madspild er et af COOPs hjertesager, hvor de bl.a. donerer overskudsmad til ca. 14.000 husstande i julehelligdagene. De har indført bedre processer til estimering af salg, hvilket har reduceret deres spild. De samarbejder med Too Good To Go app’en, hvor de på én mdr. har mindsket klimaaftrykket med ca. 50 tons CO2. I samarbejde med Forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad udgiver COOP Madspildsmagasinet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Endelig et nyhedsbrev, der er lokalt og relevant for dig. Få nyheder omkring begivenheder og tiltag i dit lokalområde - direkte i din indbakke.