Kvickly Broen, Ry

Bæredygtighed

CSR hos Brugsforeningen TRYG

Vores butikker drives under mottoet ‘Vi handler sammen og støtter det lokale liv’.

Vi har således to hovedformål: Dagligvarerforsyning i dit lokalområde og støtte til borgerdrevne initiativer,  som er med til at gøre dit lokalområde til et rart sted at bo.

Som led i den almindelige butiksdrift søger vi altid at nedbringe de miljø- og klimamæssige aftryk ved bl.a. at indføre følgende grønne initiativer.

Læs mere om FN's 17 verdensmål
Solceller på taget

Vi sætter solceller op på vores byggerier de steder, hvor det giver mening. Efter det første hele år med solceller på taget af Kvickly Ry kan vi nu måle en kraftig gevinst, hvor solcellerne har bidraget med mange Kw til butikkens drift.

Grønne fokusdage

Vi ønsker at inspirere vores kunder til en grønnere hverdag. Det gør vi i forvejen gennem inspirerende frugt- og grøntafdelinger, red maden poser, m.v. Som noget nyt ønsker vi at prøve kræfter med grønne fokusdage, hvor vi igangsætter grønne aktiviteter og tilbud.

Lokale leverandører

Som forening ønsker vi at prioritere et samarbejde med lokale leverandører for at fremme bæredygtighed i forsyningskæden. Dagli’Brugsen i Gl.Rye har bl.a. etableret et samarbejde med en lokal leverandør af grønt, som kører forår og sommer.

Bæredygtig støtte til lokalsamfundet

Siden 2014 har vi gennem vores lokale puljer uddelt millioner. Vi er ekstremt stolte over at støtte det lokale liv, hvilket er en del af vores vision. I år har vi et mål om, at 50% af de midler, vi tildeler, skal gå til bæredygtige projekter/initiativer. Med andre ord vil vi nu prioritere de grønne projekter højest, ligesom vi sætter større krav til ansøgerne om at tænke deres projekter i en bæredygtig agenda. Det er fortsat op til de respektive, lokale puljeudvalg at vurdere de indkomne ansøgninger, men vores bæredygtighedsudvalg har sat rammerne for, hvordan bæredygtighed kan anskues i denne kontekst.

Kaffe i din egen kop

I butikkernes Cafe og bager er det nu muligt at få lækker kaffe i din egen medbragte kop for at mindske brugen af de mange engangskrus. Et eksempel på små tiltag, der også bidrager til den samlede bæredygtige agenda.

Brugsforeningen Tryg

Søger du støtte til et projekt?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Endelig et nyhedsbrev, der er lokalt og relevant for dig. Få nyheder omkring begivenheder og tiltag i dit lokalområde - direkte i din indbakke.