Siim Skov, Ry

Bestyrelsen

Brugsforeningen TRYG ejes af foreningens mere end 10.000 medlemmer. Ejerskabet udmøntes via generalforsamlingen. I praksis er det den medlemsvalgte bestyrelse, som jf. foreningens vedtægter har mandat til at træffe beslutninger vedr. køb og salg, udvidelser og ombygninger samt aftaler med leverandører, og som træffer alle beslutninger ang. økonomisk støtte til foreninger og projekter.

Bestyrelsen er bredt sammensat. Bestyrelsen mødes mindst én gang i kvartalet. Bestyrelsen består af op til 9 medlemsvalgte, to suppleant, en medarbejdervalgt og direktøren. Formand og direktør mødes ugentligt. 

Bestyrelsesmedlemmerne trækker på deres professionelle kompetencer i et samarbejde, der er præget af engagement, professionalisme, viden og kærlighed til Ry og Østjylland.

“Vi støtter det gode lokale liv.”
xx

Carsten Bank-Mikkelsen, Formand Brf. TRYG

Øvrige poster
Bestyrelsesmedlem COOP AMBA
Bestyrelsesmedlem GB-BT Invest ApS
Medlem af Repræsentantskabet BSK
Landsrådsmedlem DSM
Delegeret Låneforeningen
Delegeret BA
Koordinationsudvalget Brf. TRYG
Talsmand Foreningsudvalget Brf. TRYG

“En del af overskuddet går tilbage til lokalsamfundet. Folkets dividende.”

Lars Geil, Næstformand

Øvrige poster
Næstformand Brf. TRYG
Bestyrelsesformand Gl. Rye Detail

Bestyrelsesformand BTR Ejendomme
Koordinationsudvalget Brf. TRYG

“BRF. TRYG giver tilbage til lokalsamfundene, gennem donationer og projekter.”

Kristine Schou, Bestyrelsesmedlem

Øvrige poster
Medlem Ry Pulje udvalget

“Samarbejdet med COOP styrker os.”
xx

Henrik Kleis, Bestyrelsesmedlem

Øvrige poster

“Vi handler for lokalsamfundet.”
xx

Poul Kristian Mouritsen, Bestyrelsesmedlem

Øvrige poster
Talsmand Ry Pulje udvalget

Bestyrelsesmedlem BTR Ejendomme

“Vi arbejder for bæredygtighed og for klimaet.”

Jan Løvheim, Bestyrelsesmedlem

Øvrige poster
Bestyrelsesmedlem Gl. Rye Detail
Talsmand ESG-udvalget
Foreningsudvalget Brf. TRYG

“Det er os, der sikrer det brede udvalg af varer i din by.”

Peter Bjørn, Bestyrelsesmedlem

Øvrige poster
Medlem Ry Pulje udvalget

Talsmand Generalforsamlingsudvalget

“Brugsforeningen skal være en “TRYG” arbejdsplads.”

Frank Hansen, Medarb. repræsentant og sekretær

“Vores dygtige medarbejdere er rygraden af Brugsforeningen TRYG.”

Thomas Dahl, Direktør

“Lokale fællesskaber er vigtige for små byer. Brugsforeningen TRYG er et af de største fællesskaber”

Kirsten Vang Nielsen, Suppleant

Øvrige poster
Talsmand Aktivitetsudvalget

Medlem Ry Pulje udvalget

“Alt til familien på ét sted”

Lone Grøn

Øvrige poster
ESG-udvalget

Brugsforeningen Tryg

Søger du støtte til et projekt?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Endelig et nyhedsbrev, der er lokalt og relevant for dig. Få nyheder omkring begivenheder og tiltag i dit lokalområde - direkte i din indbakke.