Nye vedtægter i Brf. TRYG

Brugsforeningen TRYG har på en ekstraordinær generelforsamling vedtaget nye vedtægter med 100 % opbakning fra de af medlemmerne, der var mødt op.

Tiden var kommet til at få moderniseret de gamle vedtægter, så vi kom på omgangshøjde med de øvrige Brugsforeninger i Danmark.

De vigtigste punkter er:

Medlemmer kan nu sammen med deres ledsager begge stemme på generelforsamlingen.

Vedtagelse af fusion med anden brugsforening, hvor TRYG er den fortsættende brugsforening, kan nu besluttes af bestyrelsen, hvor det tidligere var en generelforsamlingsbeslutning.

Herudover blev det indskærpet, hvilke beføjelser direktionen har, og hvilken tavshedspligt medlemmer af bestyrelsen og direktionen har.

Du kan se eller downloade vedtægterne her.

Med venlig hilsen

Carsten Bank-Mikkelsen, formand.