Afholdt

Foredrag med Verner Lynge

Verner Lynge stiller skarpt på en dansk butiks- og foreningskultur under pres. Som medlemsejet andelsforening har Coop modstået globalt pres fra lavpriskulturen, vækstkulturen og aktuelt fra internethandel. Men kan Coop blive ved? Har andelstanken og madfællesskaberne en berettigelse – eller er det grøn ønsketænkning i et lille land?

TID & STED

26. oktober kl. 19.00

Demokrati og andelsbevægelse

Dansk andelstradition vs. global forbrugskultur

Foredragsrække med fokus på demokrati og andelstanken – nu og i fremtiden.

Dansk foreningskultur – det er noget helt særligt! Ikke mindst brugs-andelsbevægelsen, som udgør en hjørnesten i vores velfærds- og forbrugskultur. Men andelstanken er under pres. Kom til foredrag med Verner Lynge, der stiller skarpt på en dansk butiks- og foreningskultur under pres. Som medlemsejet andelsforening har COOP modstået globalt pres fra lavpriskulturen, vækstkulturen og aktuelt fra internethandel. Men kan COOP blive ved? Har andelstanken og madfællesskaberne en berettigelse – eller er det grøn ønsketænkning i et lille land?

Til foredraget tager vi et hurtigt brush up på dansk købmands- og brugshistorie over 160 år. Verner booster det med amerikansk inspiration og copy, og tager os med hele vejen til nutiden.

Hvilke nye veje kan vi udvikle for vores foreninger? Og er vores lokale TRYG i øvrigt på rette vej?

Verner Lynge har holdt foredrag om dansk foreningskultur mange steder på kloden. Særligt i USA. Nu mener han tiden er kommet til at kigge på “hjemme” – hjemmefra.