Arrangement

Generalforsamling, Brugsforeningen TRYG, d. 27/4

Brugsforeningen TRYG inviterer til generalforsamling torsdag d. 27/4 i Ry Hallerne

TID & STED

Tors. 27/4
Ry Hallerne

Program

Kl. 18.00-19.00 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling for Brugsforeningen TRYGs medlemmer. Medlemskort vises i døren.

         Dagsorden jfr. vedtægterne:

  1. Valg af ordstyrer og stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner
  3. Godkendelse af årsrapport
  4. Forslag fra bestyrelsen, herunder forslag om følgende vedtægtsændringer:

   § 7. Generalforsamlingen
   Stk. 3 Et medlem, der er fyldt 70 år, kan ikke vælges til Brugsforeningens bestyrelse. Udgår.

   § 8 Bestyrelsen
   Bestyrelsen består af 7-9 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for en periode på to år ad gangen, idet den større eller mindre del afgår skiftevis. Endvidere vælger generalforsamlingen 1-2 suppleant(er) for ét år. Brugsforeningens medarbejdere, dog undtaget uddeleren/direktøren, kan vælge ét medlem til bestyrelsen. Medarbejderrepræsentanten og suppleanten for denne, som begge skal være myndige og have været ansat i seks mdr., vælges for en periode på fire år ved et valg, der holdes inden 14 dage før den ordinære generalforsamling.

   En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen, når denne ikke længere er ansat.

  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Medlemmer på valg:
Carsten Bank-Mikkelsen, genopstiller
Henrik Kleis, genopstiller
Peter Bjørn, genopstiller
Lars Geil, genopstiller
Jan Løvheim, genopstiller

Suppleant på valg:
Kirsten Vang Nielsen, genopstiller
Lone Grøn, nyvalg

7. Eventuelt

Kl. 19.00-21.00 Spisning og underholdning
Formanden på gulvet. Husk spisning kræver billet.

Kl. 21.00 Tak for i aften

Regnskab kan afhentes i butikken 10 dage før generalforsamlingen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tilmelding til spisning

Du skal være medlem af Brugsforeningen TRYG for at deltage i ordinær generalforsamling. Ønsker du at deltage i spisning, kræver det desuden en billet. Denne kan købes i en af vores butikker: Kvickly Ry, SuperBrugsen Ry, SuperBrugsen Kolt, Dagli’Brugsen Virklund. Ved køb af billet, skal du medbringe og fremvise dit medlemskort.