Seneste update om legepladsen på Siimtoften

Der har den seneste tid været en del skriveri omkring legepladsen på Siimtoften. I får her den seneste update.
På mødet i går talte kommunen, Brugsforeningen TRYG, Outdoor 365, Fælles om Ry og Borgerforeningen om de mange legepladsplaner, der er i Ry. Alle arbejder vi videre med hvert vores projekt.
Vores projekt på Siimtoften møder velvilje fra alle sider, og det er jo skønt. Vi aftalte, at vi må prøve at finde en model, hvor vi gradvist kommer i gang. Vi starter med det simple og ender med det komplicerede, som kræver en lokalplansændring.
Forurening og sikkerhed er højeste prioritet, og det forholder vi os derfor til som det første. Når det er på plads, holder vi et møde i Udsigten, hvor vi i fællesskab taler om gaven og dens udformning.