Året der gik

Året der gik

Kære medlem

2020 går mod hæld. Det har været et mærkeligt år, hvor coronavirussen har været den helt store udfordring for os alle. I butikkerne har vi tilpasset os. Vi har sat plexiglas op, indført nye retningslinjer for besøg i butikken, sprittet hænder og gået med mundbind. Alt sammen nødvendige tiltag for at komme tilbage til normalen igen i 2021.

Selvom coronavirussen har fyldt meget, har den ikke fyldt alt. I 2020 har vi også talt med hinanden om Ry Bytorv og Rema 1000. Kommunen har fremlagt en plan for dagligvarehandlen i Ry Øst, hvor deres ambition er at samle 3 dagligvarebutikker rundt om et nyt torv. Vi synes godt om ideen, og er gået i front med det arbejde. Med beboerne rundt om Ry Bytorv har vi aftalt, at såfremt de oprindelige ejere ikke udnytter deres tilbagekøbsklausul på vores grunde, så taler vi med hinanden om, hvordan vi kan skabe et projekt, der kommer alle til gavn – både naboer, kommende beboere og brugsforeningen.

I Kolt, hvor vi driver en SuperBrugs, har vi etableret et butiksråd. Det er vi glade for. Det betyder meget for os, at vi har lokale ildsjæle i Kolt, der vil hjælpe os med at udvikle butikken.

Henover året har vi fusioneret med Brugsforeningen Virklund. Fusionen sker forud for etableringen af en Superbrugs. Sammen med Rema 1000 bygger vi et nyt stort center over for den gamle DagliBrugs, der hvor der i dag ligger et gammelt, halvtomt center. Alt bliver nu revet ned og erstattet med en Rema 1000 og en flot, ny SuperBrugs. Vi forventer, at butikkerne står klar i 2023.

Igen i år har vi støttet lokale initiativer. Vi har delt 500.000 kr. ud i Ry og 250.000 kr. i Kolt. Pengene er med til at sikre, at lokale foreninger og frivillige organisationer kan realisere deres drømme.

Forud for Rys byjubilæum i 2021 har vi afholdt en afstemning om, hvilken gave vi skal give byen. Næsten 800 medlemmer deltog i afstemningen. Vinderen blev en ny legeplads på Siimtoften, der hvor den gamle direktørbolig engang lå. Vi er i proces med kommunen, der arbejder med både lokalplan og forureningsundersøgelser.

Bestyrelsen i Brugsforeningen TRYG ønsker alle en gældelig jul og et godt nytår. På trods af mange udfordringer i 2020 ser vi tilbage på et år, hvor alle gjorde deres bedste og sammen kommer vi således styrket ud af 2020.

Tak til kunder og medlemmer for støtte og opbakning. Tak til medarbejdere, som utrætteligt har udvist styrke og omstillingsparathed i disse tumultariske tider.

 

På bestyrelsens vegne,

Carsten Bank-Mikkelsen
Formand

Alken Købmandsbutik, Alken
Vi handler sammen

I Brugsforeningen TRYG er ejerskabsstrukturen unik – vi er nemlig en selvstændig brugsforening, der ejes af dig og 8100 andre medlemmer. Der er derfor ikke én ejer, der skal tjenes penge til – pengene der tjenes lokalt, bruges lokalt.

Når du handler i vores butikker er du med til at støtte det gode, lokale liv. Gennem vores puljer har vi uddelt mere end 13 mio. kr. siden 2014. Sammen med jer medlemmer gør vi derfor en forskel lokalt

Brugsforeningen TRYG driver: Kvickly Ry, SuperBrugsen Ry, SuperBrugsen Kolt, Dagli’Brugsen Virklund, 3 OK tankanlæg, onlinesupermarkedet OSUMA, Ry Logistik og Tryg Ry Ejendomme.

På vores hjemmesode kan se et overblik over vores puljer og støtte til lokalsamfundet.

Se støtte til lokalsamfundet
SuperBrugsen Kolt har fået et butiksråd: Lokale ildsjæle der brænder for at udvikle Kolt-Hasselager

Butiksrådet er stiftet i år med det formål at sikre lokal forankring. Butiksrådet hjælper Brugsforeningen TRYG og SuperBrugsen Kolt med at se muligheder og finde frem til, hvordan vi sammen kan skabe størst værdi for borgerne i Kolt-Hasselsager.

Butiksrådets medlemmer er lokale ildsjæle, der brænder for at udvikle byen: Mette Frederiksen, Karen Balling, Morten Olsen & Henning Madsen.

Butiksrådet har bl.a. ansvaret for at tage stilling til de indkomne ansøgninger til KoltPuljen. Med et lokalt forankret butiksråd sikrer vi, at det er lokale ildsjæle og eksperter, der tager stilling til støtte og udvikling i de lokalsamfund, vi driver forretning.

Du kan se et overblik over støtte fra KoltPuljen via nedenstående link.

Se støtte til Kolt-Hasselager
Fusion mellem visionære brugsforeninger baner vejen for en SuperBrugs i Virklund

Fusionen mellem Brugsforeningen TRYG og Virklund Brugsforeningen er vedtaget og endeligt godkendt.

”Grundtanken i brugsforeninger er, at fælleskab gør os stærkere – fusionen er et godt eksempel på, hvordan vi sammen kan realisere noget større, nemlig drømmen om en ny SuperBrugs i Virklund”, siger Henrik Ørtenblad, formand i Virklund Brugsforening.

Med tilstedeværelsen af Brugsforeningen TRYG i Virklund vil borgerne opleve en lokal medspiller, der sikrer, at pengene der tjenes lokalt, bruges lokalt.

”Vi sætter en ære i at drive gode butikker til gavn for lokalsamfundet. Vi glæder os til at støtte lokale initiativer i Virklund gennem den nystiftede VirklundPulje, der hvert år kan støtte lokale formål for tilsammen 100.000 kr. Siden 2014 har vi fx givet mere end 13 mio. tilbage til lokale projekter og initiativer i Ry og Kolt, hvor vi i dag driver butikker,” forklarer formanden i Brugsforeningen TRYG, Carsten Bank-Mikkelsen.

Du kan læse mere fusionen via nedenstående link.

Læs mere om fusionen
En nærværende brugsforening

Vi har måtte aflyse mange arrangementer i 2020. Herunder kan du se et udsnit af de aktiviteter, det lykkedes at igangsætte trods corona.

1300 påskeæg spreder glæde i Ry og Kolt
Brugsforeningen TRYG delte 1300 påskeæg ud til vores medlemmer i Ry og Kolt.

Uddelingen skete i dagene op til påske i brugsforeningens butikker Kvickly Ry, SuperBrugsen Ry og SuperBrugsen Kolt. Påskeæggene blev uddelt med en opfordring om at give det videre til en, der havde brug for en kærlig hilsen her i den svære coronatid.

Ældreplejen i Ry fik en særleverance på 300 påskeæg. På den måde kunne vi sende en hilsen til vores ældre medlemmer, som i særlig grad har brug for en kærlig hilsen i denne svære tid, hvor Corona gør hverdagen svær for mange.

Foredragsrække med fokus på demokrati, andelstanken og fremtiden
Det er interessant og unikt at se tilbage på den betydning, andelsbevægelsen har haft for vores samfund. Foredragsrækken sætter rammerne for at skabe en konstruktiv dialog med vores medlemmer – og der skabes grundlag for, at vi kan blive klogere på hinanden og stærkere sammen.

Foredragsrækken består af 3 foredrag. 1 ud af 3 foredrag blev afviklet i 2020, de resterende 2 foredrag afvikles i 2021.

 

Du kan altid holde dig opdateret om aktiviteter, tiltag og nyheder fra din brugsforening via vores Facebook.

Følg os på Facebook
Hvem vil lege med os? Lad os sammen skabe aktiviteter og få ting til at ske i lokalsamfundet

Står du med en idé til en aktivitet, et netværk eller et initiativ i lokalsamfundet. Så tag en snak med vores CSR Manager, om muligheder for at samarbejde eller søge støtte fra Brugsforeningen TRYG: Christine@brugsforeningentryg.dk.

Ønsketræet i Kvickly Ry er et godt eksempel på, hvordan vi sammen med vores medlemmer kan få ting til at ske. En lokal ildsjæl og hendes datter tog kontakt til os med ønsket om at få et Ønsketræ til Ry – et juletræ, hvor børn fra udsatte familier kunne hænge et ønske på træet.

Ønsketræet er blevet en kæmpe succes – og alle børn, der har hængt et ønske på træet, har fået deres ønske opfyldt. På billedes ses idékvindens datter, Ella på 6 år. Hun er i fuld gang med at pakke gaverne fint ind – så alt kan blive klar til juleudbringning den 23. december.