God sommer til alle vores medlemmer

By 15/07/2022 august 1st, 2022 Forside nyheder

Vinden blæser fra en ny retning men vi holder kursen. Så præcist kan vi
formulere det.
Vi har de sidste seks måneder: fået ny direktør, fået ny uddeler i Kolt, købt
os ind i Dagli’Brugsen Gl. Rye, påbegyndt arbejdet med en ny vaskehal i
Silkeborg, arbejdet med lokalplanen i Virklund og kommuneplanen for Ry
Øst, anlagt solceller på taget af Kvickly Ry, og vi har skabt TRYGs venner,
hvor 35 seniorer er med til at give Danmarks bedste service.
Der er vind i sejlene på trods af mange udfordringer. Personalemangel,
stigende omkostninger, kundernes tilbageholdenhed, mv. giver os dagligt
udfordringer – men en stærk besætning bringer os sikkert i havn. Som en
af de få brugsforeninger i Danmark har vi fremgang i første halvår 2022.
Tak til kunder, medlemmer og ikke mindst medarbejdere.
Bestyrelsen har besluttet, at vi vil forsøge at sælge vores grunde på
Kildebjerg og grunden på Enghavevej. Vi drejer vores fokus over mod
mere dagligvareforretning og mindre ejendomsforretning.
Vores puljer har i 2022 indtil videre støttet: diverse børnearrangementer,
en nyopført padelbane, kunst- , kultur- og musikarrangementer, en ny
legeplads, et nyt shelterområde, en landsbyfestival, en ny fællespark,
bænke og andre spændende tiltag i bybillet, et nyt klubhus og meget
mere. Det er en stor fornøjelse, hvert kvartal, at modtage så mange
interessante ansøgninger.
Bestyrelsen afholder hvert år et stragtegiseminar, hvor vi lægger sporene
for det kommende års arbejde. I de næste 12 måneder vil vi arbejde
endnu hårdere på at skabe Danmarks bedste service i Danmarks bedste
brugsforening. Vi vil etablere TRYG akademiet for vores medarbejdere, så
vi kan udvikle og fastholde vores gode medarbejdere. Vi vil fokusere mere
på de gode tilbud i butikkerne.
Vi glæder os til andet halvår 2022.
På bestyrelsens og medarbejdernes vegne. Thomas Dahl, direktør og
Carsten Bank-Mikkelsen, formand