Brf. TRYGs visionstegning for Ry Øst

Her kan I se visionsforslag for området.

De røde pile markerer, hvor trafikke kan ledes ind i området til en ny tværgående fællesvej. Det sker fra Brunhøjvej og “Ny Vej”, som kan etableres øst for den nuværende SuperBrugs.

Med en samlet løsning opnås:

  • en ny dagligvarebutik i Ry
  • ligeværdighed blandt de 3 butikker i området
  • muligheden for at parkere et sted og handle 3 steder
  • at Brunhøjvej forbliver åben
  • at “Ny Vej” laves
  • at Parallelvej lukkes mellem Brunhøjvej og “Ny Vej”
  • torvedannelse
  • opgradering af området
  • markering af “her starter Ry”

En ny vej øst for den eksisterende SuperBrugs kan være med til at lede trafikken ind i centerområdet.

Brugsforeningen undersøge muligheden for at bygge en ny SuperBrugs i området.