Henrik Kleis genvalgt til COOPs landsråd

Henrik Kleis, der har været med i vores bestyrelse i nu 2.5 år, er genvalgt til COOPs landsråd. I landsrådet kan man være med til at præge Coops udvikling og komme med inputs til, hvordan Coop som både forening og forretning skal arbejde med alt fra medlemsfordele til bæredygtigt forbrug.

Landsrådet er det øverste beslutningsorgan i Coop og tager både strategiske og organisatoriske beslutninger. Der er valg til landsrådet hvert efterår. Landsrådet vælger Coops formand og øvrige bestyrelse, godkender årsregnskab, vælger revisor og vedtager vedtægtsbestemmelser.

Det er landsrådet, som er ansvarlig for at fastlægge de overordnede retningslinjer for Coops virksomhed, herunder prioritering af Coops indsats omkring bæredygtigt og ansvarligt forbrug.

Vi i Brugsforeningen TRYG er glade for, at vi har et medlem repræsenteret i Coops landsråd. Tillykke til Henrik.