Generalforsamling

Så har vi afholdt digital generalforsamling i Brugsforeningen. 71 deltog, hvilket er flot taget formen i betragtning.
Direktøren kunne berette om rekordomsætning og -resultat.
Formanden kunne oplyse, at vi nu er 8343 medlemmer af brugsforeningen TRYG. Endvidere fortalte formanden, at vi i 2020 har støttet projekter i Ry og Kolt med mere end 1.8 mio. kr.
Brugsforeningen har holdt møde med REMA, hvor REMA som ”førstevælger” kunne vælge, hvor i Ry Øst de vil placere deres butik jf. byrådsbeslutningen. Legepladsen på Siimtoften, der bygges i etaper, får teamet: Sejlads på Gudenåen.
Efter kampvalg var der genvalg til bestyrelsen inkl. vores ”gamle” suppleant Peter Bjørn, der blev valgt ind. Jan Løvheim opnåede valg som ny suppleant. Tillykke og velkommen.