Lise Haahr Hanneslund udtræder efter eget ønske af Brugsforeningen TRYGs bestyrelse. Suppleant Jan Løvheim indtræder i hendes sted. Vi takker for den tid og energi Lise har brugt på Brugsforeningen TRYG. Altid progressiv og indsigtsfuld har Lise bidraget til vores arbejde. Vi takker for indsatsen.