Lokale ildsjæle der brænder for at udvikle Kolt-Hasselager

SuperBrugsen Kolt har fået et butiksråd. Butiksrådets medlemmer er lokale ildsjæle, der brænder for at gøre en forskel for byen. Sammen med SuperBrugsen Kolt skal butiksrådet være med til at kanalisere butikkens overskud tilbage til lokalområdet.

På rejsen mod at blive en synlig, aktiv medspiller i lokalsamfundet har SuperBrugsen Kolt oprettet et butiksråd bestående af lokale ildsjæle. Butiksrådet er stiftet med det formål at skabe et betydeligt bidrag til lokalsamfundet i form af engagement og økonomisk støtte.

Butiksrådet i SuperBrugsen Kolt består af stærke lokale kræfter, som SuperBrugsen Kolt nu med stor taknemmelighed og stolthed kan præsentere: Mette Frederiksen, Karen Balling, Morten Olsen & Henning Madsen.

Daniel Schønebech, Uddeler i SuperBrugsen Kolt, udtrykker stor glæde over butikkens nyetablerede butiksråd:

”Butiksrådet skal hjælpe os med at se muligheder og finde frem til, hvordan vi i SuperBrugsen Kolt kan skabe størst værdi for Kolt-Hasselsager”, siger Daniel Schønebech.

SuperBrugsen Kolt har mulighed for at være en lokal, aktiv medspiller grundet den unikke ejerskabsstruktur. SuperBrugsen Kolt er ejet af Brugsforeningen TRYG, som igen ejes af ca. 7.100 medlemmer. Der er derfor ikke en ejer, der skal tjenes penge til – pengene der tjenes lokalt, bruges lokalt.

Med det nye butiksråd i SuperBrugsen Kolt kan de lokale borgere se frem til en aktiv indsats for at støtte lokale initiativer, der kommer en bred skare i lokalsamfundet til gavn. Butiksrådet har blandt andet ansvaret for at tage stilling til de indkomne ansøgninger til KoltPuljen.