Brugsforeningen TRYG vil give byens borgere en mindeværdig gave

Ry fylder 150 år den 2. maj 2021. I den anledning vil Brugsforeningen TRYG forære byen en gave til byens borgere. Vi har med udgangspunkt i Ry drevet brugsforening i mere end 100 år – vi har derfor stærke relationer og en kæmpe kærlighed til byen.

Vi ønsker at give byens borgere en gave, som kan øge livskvaliteten for borgerne mange år frem. Men vi kan ikke gøre det alene, vi har brug for jer, vi har brug for byen. Derfor beder vi lokale ildsjæle, foreninger, frivillige organisationer mv. om at sende projektforslag til gaven.

Hvordan bedømmes indkomne forslag? Når Brugsforeningen TRYG bedømmer de indkomne forslag til gaven, lægges der særligt vægt på følgende:

  • Der vedlægges budget og øvrig dokumentation for projektet
  • At projektet øger livskvaliteten for borgerne i Ry
  • At projektet skaber værdi for byens borgere mange år frem
  • At projektet skal være åben og tilgængelige for alle
  • Vedligehold, ansvar og evt. drift af projektet ligger hos ansøger eller i et andet lokalt regi

Projektforslag til gaven sendes til kontakt@brugsforeningentryg.dk senest den 20. oktober 2020.

Budgetramme for indkomne forslag: Rammen for finansiering af projektet er maks. 750.000 kr. Projektforslag kan ikke indgå som delfinansiering af et større projekt.

Hvordan fungerer ansøgningsprocessen? Bestyrelsen behandler de indkomne ansøgninger den 21. oktober 2020, hvor 3 projekter udvælges. De 3 udvalgte projekter lægges herefter ud til afstemning hos byens borgere. Det er derfor borgerne i Ry, der i sidste ende beslutter, hvilket projekt der bliver Brugsforeningen TRYGs gave til byen.

Borgernes afstemningen kommer til at løbe frem til den 15. november 2020. Brugsforeningen TRYGs gave til borgerne i Ry bliver offentliggjort den 20. november 2020.