“Det gode lokale liv er vigtigt for Brugsforeningen TRYG”