Lokalplan godkendt

By 04/10/2022 marts 13th, 2023 Virklund

Lokalplanen er godkendt og i øjeblikket regner vi med at åbne en ny SuperBrugsen medio 24. Silkeborg Museum er ved at undersøge jorden for fortidsminder og vi regner med, at der bliver påbegyndt jordarbejde, når frosten er af jorden i marts 23, når den endelige byggetilladelse er godkendt. Vejforløbet bliver det første der skal laves, derefter starter bygningen af p-plads og bygninger.